گروه های هدف و مخاطبان کنگره

◊ اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های عمران ، معماری ،شهرسازی ،محیط زیست ، برنامه ریزی و مدیریت شهری.

◊ دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

◊ کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر توسعه پایدار شهری

◊ كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر عمران، معماری، شهرسازی،محیط زیست وتوسعه شهري

◊ سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان استان‌ها

◊ وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

◊ معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور

◊ انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه عمران، معماری، محیط زیست وتوسعه پایدار شهري

◊ كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي عمرانی و شهري

◊ وزارت راه و مسکن

◊ شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور

◊ كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در صنعت ساخت و ساز

◊ شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان

◊ سازمان های قطار شهری کلانشهرها