چاپ در مجلات معتبر ISI

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران-دانشگاه تهران شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده (پذیرش شده)امکان چاپ را در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، SCOPUS معتبر پشتیبان کنگره اکسپت و منتشر گردند.

زمان و نحوه چاپ مقالات درISI

امکان ارسال مقالات برای مجلات ISI فقط برای نویسندگانی میسر است که مقالات آنها توسط کنفرانس پذیرش شده باشد در واقع ، نویسندگان محترم ابتدا باید مقالات خود را برای کنفرانس ارسال نمائید و  سپس در صورت پذیرش مقالات می توانند اقدام به ثبت نام و ارسال آن به مجلات نمایند.  یادآوری می شود اسامی ژورنال ها ، نحوه ترجمه و ثبت نام و ارسال و چاپ مقالات در مجلات ،با مراجعه به کنترل پنل کاربری،  در منو ثبت نام نهایی امکانپذیر می باشد لازم به یاد آوری است کلیه ژورنال های اعلامی مورد تائید وزارت علوم می باشد و آخرین بلک لیست اعلامی بررسی شده است.

دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران-دانشگاه تهران 

چاپ مقالات پذیرش شده برگزیده در مجلات معتبر ISI

Journal of  Architecture and Building Engineering

Online ISSN : 1347-2852
Print ISSN : 1346-7581

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/list/-char/en

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/-char/en

_________________________________________________________________________

Journal of Civil Engineering and Management

ISSN: 1392-3730

eISSN: 1822-3605

https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM

________________________________________________________________________

Journal of Mechanical Science and Technology

ISSN: 1738-494X (print version)
ISSN: 1976-3824 (electronic version)

https://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/12206

 

تذکرات مهم:

ثبت مقالات در ژورنال های ذکر شده با مراجعه به کنترل پنل کاربری،  در منو ثبت نام نهایی امکانپذیر می باشد.

مهلت ترجمه مقالات و ارسال فایل ها تا آخرین مهلت ارسال مقالات  می باشد.

مدت زمان تقریبی پذیرش توسط ژورنال ، 7-6 ماه (پس از ارسال مقالات به ژورنال ) می باشد.

کلیه مقالات توسط داوران  ژورنال داوری مجدد می گردد.

در صورت ریجکت شدن مقاله توسط ژورنال هزینه پرداختی قابل استرداد می باشد.