مزایای شرکت در کنفرانس

داوری مقالات ارسال شده و چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس و همچنین درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس.

 چاپ  مقالات برگزیده کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی، پژوهشی، تخصصی،ISC  وISI  پشتیبان کنفرانس.

مشارکت چندین دانشگاه ، موسسه ، انجمن ، پژوهشکده و شرکت

◘  ثبت نام از علاقه مندان جهت شرکت در کنفرانس به صورت حضوری و غیر حضوری

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات در کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس ، سیویلیکا  و ISC

اهداء بسته کنفرانس شامل کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس و حامیان و...

اهداء تندیس کنفرانس

شرکت در تورهای گردشی و تخصصی . (برنامه متعاقباً اعلام می گردد.)

بهره مندی از تسهیلات حامیان کنفرانس .

اهداء جوایز نفیس به 10 مقاله برتر کنفرانس .

برگزاری پنل های تخصصی

حضور مدیران دولتی در کنفرانس .

 آشنایی با اساتید برجسته کشور و جهان در زمانی کوتاه .

امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه برای شرکت کنندگان در جهت معرفی خدمات ، امکانات و تجهیزات خود