رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات


 پژوهشگران و مقاله دهندگان گرامی لطفاً در هنگام نگارش مقالات خود اصول اولیه تهیه وارسال یک مقاله علمی اعم ازاعلام منابع وماخذ،رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده ونیز عدم کپی .برداری از سایر مقالات ودستاوردها را به جدّ، مد نظر قرار دهید.

.شایان به ذکر است در صورت هرنوع اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات ودستاوردهای دیگر پژوهشگران مقاله شخص خاطی حذف و از شرکت در دوره های بعدی کنفرانس نیز محروم خواهد شد.

جهت دانلود فرمت رسمی نگارش مقالات کنفرانس کلیک کنید . . .