گواهینامه آنلاین زودهنگام


.به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند ، امکان دریافت گواهینامه موقت پذیرش مقالات و همچنینگواهی مالی برای کاربران به صورت خودکار فعال شده است .

 خواهشمند است جهت دریافت گواهی های ذکر شده  پس از ثبت نام نهایی با مراجعه به پنل کاربری و قسمت گواهینامه ها نسبت به دانلود فایل اصلی اقدام نماید.

 

گواهی مالی  گواهی موقت →  گواهینامه ها → ثبت نام نهایی  پذیرش مقاله