ارسال بسته های پستی به نشانی پژوهشگران محترم
1398/06/02

احتراما به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که بسته پستی حاوی گواهی ها و مجموعه مقالات همایش به نشانی پستی پژوهشگران محترم ارسال گردید. جهت دریافتکد رهگیری مرسولات پستی کلیک کنید.

جهت پیگیری اینترنتی مرسولات خود به سایت زیر مراجعه کنید:

/newtracking.post.ir