برنامه های کنفرانس

 تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان این کنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری  می باشد.  

در زیر تعدادی از برنامه های مدون کنفرانس اعلام می گردد:

*  شرکت بیش از 500 نفراز فعالین بخش عمران، معماری، شهرسازی  کشور شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگزاران و مديران، دانشجویان ، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور، پیمانکاران و متخصصان

*  سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

*  تبیین نقشه جامع راه در زمینه مدیریت توسعه پایدار شهری 

*  سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

*  ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

*  حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این گردهمایی

*  نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات

*  بومی سازی تجربیات کشورهای پیشروی جهان در بحث توسعه پایدار شهری

*  کارگاه های آموزشی تخصصی

*  دعوت رسمی از تمام مدیران عامل سازمان های دولتی مرتبط و بخش خصوصی

*  برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنفرانس

*  انتخاب برترین های کنفرانس شامل برترین مقاله ، برترین پنل تخصصی، برترین شرکت کننده، برترین حامی و برترین غرفه

*  تورهای تخصصی و گردشی

*  برگزاری کنفرانس خبری و مطبوعاتی قبل از برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی جهت پوشش هرچه بهتر این رویداد

*  پنل های تخصص مجزای مرتبط با رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی